MBA Gossip

  • ข้าวผัดหมู - *เครื่องปรุง* 1. ข้าวสวย ¾ ถ้วยตวง 2. หมูสับ 50 กรัม 3. หมูแฮมหั่นเป็นเส้นฝอย 3 แผ่น 4. หมูยอหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า 1 ช้อนโต๊ะ 5. กระเทีย...
    1 ปีที่ผ่านมา
  • ปวดหลัง - * อาการปวดหลังร่วมกับแขนขาชาไม่มีแรง* กลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ ซึ่งลักษณะอาการดังกล่าวเป็นไปได้ว่าไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ ทางที่ดีควรรีบปรึก...
    1 ปีที่ผ่านมา
  • เพื่อนแพง - พุทธศักราช 2476 นาข้าวชูรวงทองเหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่งบ้านสร้าง อำเภอหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี เสียงควบขี่ไอ้เปลี่ยว ควายคู่ใจของ ไอ้ลอ (ศุกลวัฒน์ คณารศ)...
    3 ปีที่ผ่านมา
Custom Search
วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560

วิธีวิเคราะห์ตัวแปร จุดแข็ง จุดอ่อน

ปฏิกิริยา:  
  วิธีวิเคราะห์ตัวแปร จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ตัวแปรคือสิ่งที่มีอิทธิพลที่สำคัญต่อองค์กรให้เกิดความสำเร็จและหรือล้มเหลวได้ โดยตัวแปรที่กล่าวถึงนี้จะนำกรอบของพันธกิจสมมุติ มาประกอบในการพิจารณาซึ่งประกอบด้วย 2 ด้าน คือ
1)    ปัจจัยภายใน คือสิ่งที่เรามีอยู่ กำกับได้ ซึ่งช่วยให้เราประสบความสำเร็จ หรือเป็นสิ่งขัดขวางการก้าวไปสู่ความสำเร็จ
ตัวแปร "เรา"  ที่มีบทบาทเป็น "บวก" ก่อให้เกิดสภาวะแวดล้อม "จุดแข็ง" (S)
ตัวแปร "เรา  ที่มีบทบาทเป็น "ลบ" ก่อให้เกิดสภาวะแวดล้อม "จุดอ่อน" (W)
2)    ปัจจัยภายนอก คือสิ่งที่มีผลต่อเราและเป็นสิ่งที่กำกับให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตามได้ยาก หรือไม่ได้ มีทั้งผลทางดี และไม่ดี
ตัวแปร "เขา" ที่มีบทบาทเป็น "บวก" ก่อให้เกิดสภาวะแวดล้อม "โอกาส" (O)

ตัวแปร "เขา" ที่มีบทบาทเป็น "ลบ" ก่อให้เกิดสภาวะแวดล้อม "ภาวะคุกคาม" (T)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ฺBreakingnews