MBA Gossip

  • ข้าวผัดหมู - *เครื่องปรุง* 1. ข้าวสวย ¾ ถ้วยตวง 2. หมูสับ 50 กรัม 3. หมูแฮมหั่นเป็นเส้นฝอย 3 แผ่น 4. หมูยอหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า 1 ช้อนโต๊ะ 5. กระเทีย...
    1 ปีที่ผ่านมา
  • ปวดหลัง - * อาการปวดหลังร่วมกับแขนขาชาไม่มีแรง* กลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ ซึ่งลักษณะอาการดังกล่าวเป็นไปได้ว่าไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ ทางที่ดีควรรีบปรึก...
    1 ปีที่ผ่านมา
  • เพื่อนแพง - พุทธศักราช 2476 นาข้าวชูรวงทองเหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่งบ้านสร้าง อำเภอหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี เสียงควบขี่ไอ้เปลี่ยว ควายคู่ใจของ ไอ้ลอ (ศุกลวัฒน์ คณารศ)...
    3 ปีที่ผ่านมา
Custom Search
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

LEADERSHIP

ปฏิกิริยา:  
1. L = LOVEรักความยุติธรรม หน้าที่การงาน ความก้าวหน้าของผู้ใต้บังคับบัญชา
2. E = EDUCATION & EXPERIENMECผู้นำต้องมีการศึกษาและประสบการณ์สูง
3. A = ADAPTABILITYความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม
4. D = DECISVENESSมีความเชื่อมั่นในตัวเอง สามารถตัดสินปัญหาได้รวดเร็ว
5. E = ENTHUSIASMมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างจริงจังและจริงใจ
6. R = RESPONSIBILITYมีความรับผิดชอบในผู้อื่นและรับผิดชอบงาน
7. SACRIFICE & SINCEREเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
8. H = HARMORIZE
เสริมสร้างความสามัคคีและความเข้าใจอันดีต่อเพื่อนร่วมงาน
9. INTELLECTUAL CAPACITYมีความคิดริเริ่ม ฉลาด มีไหวพริบ ทันคนทันเหตุการณ์
10. P = PERSUASIVENESSความสามารถในการจูงใจคน มีทักษะในการสื่อสาร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ฺBreakingnews